Aktualności2017-06-27
OPŁATA ZA KORZYSTANIE Z PLATFORMY SIPSI


Od stycznia 2017 r. kierowcy delegowani do pracy na terenie Francji, zgodnie z ustawą o płacy minimalnej Loi Macron, muszą być zgłoszeni w elektronicznym systemie SIPSI. Na dzień dzisiejszy korzystanie z systemu jest bezpłatne. Francja szykuje jednak zmiany w tym zakresie. Dekretem z dnia 5 maja 2017 r. wprowadza obowiązkową opłatę za korzystanie z platformy SIPSI w wysokości 40 EUR za każdego delegowanego pracownika. Obowiązek uiszczania opłaty wejdzie w życie po opublikowaniu właściwego rozporządzenia określającego warunki wdrażania i funkcjonowania elektronicznego systemu płatności, jednak nie później niż 1 stycznia 2018r.2017-06-23
ZMIANY W SPOSOBIE ZGŁASZANIA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA TERYTORIUM AUSTRII


Od 1 czerwca 2017 r. w przypadku zgłoszenia kierowcy wykonującego pracę na terytorium Austrii obowiązuje nowy, uproszczony wzór ZKO3-T. Każde zgłoszenie po tej dacie musi być wystawione na nowym formularzu. Najważniejszą zmianą jest możliwość zgłoszenia pracowników na okres 6 miesięcy, bez konieczności podawania konkretnych dat wjazdów i wyjazdów z terytorium Austrii. Link do nowego formularza TUTAJ


2016-12-27
NOWE ZASADY ZWROTU VAT W TERMINIE 25-DNIOWYM.

Od stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, zmieniają się zasady zwrotu podatku VAT w terminie przyśpieszonym, wynoszącym 25 dni. Aby móc ubiegać się o zwrot w trybie przyśpieszonym, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

1. Faktury zakupowe mają być opłacone w całości za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika/rachunku w SKOK-u (rachunki mają być zgłoszone w urzędzie skarbowym). Podatnik będzie musiał przedstawić w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę.

2. W przypadku faktur płatnych gotówką bądź uregulowanych przez tzw. kompensatę, łączna ich wartość nie może przekroczyć 15 000,00 zł.

3. Z przyśpieszonego terminu mogą skorzystać tylko Ci podatnicy, którzy byli zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który zamierzają skorzystać ze zwrotu w przyspieszonym terminie i za wszystkie te okresy składali deklaracje podatkowe.

4. Zwrot w trybie przyśpieszonym nie będzie możliwy, gdy kwota podatku z przeniesienia z poprzedniej deklaracji przekroczyła kwotę 3 000 zł.2016-12-27
MiLoG – ZMIANA W SPOSOBIE ZGŁASZANIA KIEROWCÓW.

Od momentu wejścia w życie ustawy o płacy minimalnej MiLoG, zgłoszenie oddelegowania kierowców do pracy na terytorium Niemiec odbywało się za pomocą faksu. Od 1 stycznia 2017 r. zgłoszenia należy dokonywać za pomocą serwisu internetowego www.meldeportal-mindestlohn.de lub www.zoll.de w rubryce „Dienste und Datenbanken”. Dotychczasowa forma zgłaszania pracowników za pomocą faksu będzie możliwa w okresie przejściowym do dnia 30 czerwca 2017 r.


2016-12-19
ZMIANA REGULACJI W ZAKRESIE WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA TERENIE FRANCJI.

Od 1 stycznia 2017, zgodnie z założeniami prawa Macron, zaczyna funkcjonować platforma SIPSI, na której należy rejestrować oddelegowania kierowców dokonywujących transport na terenie Francji. Celem jest ułatwienie pracy różnym organom kontrolnym z całej Europy, także z Polski. Jednocześnie wszystkie dotychczasowe zaświadczenia wypisywane na formularzu Cerfa są ważne do końca okresu ich ważności (max 6 miesięcy).

W tej sytuacji mamy dwie możliwości wystawienia zaświadczeń :

1. Przed końcem grudnia wystawić ponownie wszystkie zaświadczenia na dotychczasowym formularzu Cerfa, zwracając uwagę na datę ważności. Wówczas do systemu SIPSI będziemy się rejestrować dopiero w czerwcu 2017 r.
2. Rozpocząć rejestrację w SIPSI od stycznia. W praktyce, aby móc pracować w styczniu, trzeba już zacząć przygotowania i wykonać to przed Nowym Rokiem.