Pliki do pobrania


Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z zakładem ubezpieczeń społecznych.

  Pobierz


Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Pobierz