Oferta


PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ


• Opracowanie zakładowego planu kont
• Księgowanie dokumentów
• Prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
• Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
• Sporządzanie sprawozdań finansowych
• Sporządzanie sprawozdań dla GUS
• Rozliczanie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
• Rozliczanie importu i exportu towarów i usług
• Rozliczanie podatku od nieruchomości i od środków transportowych
• Rozliczanie różnic kursowych


KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


• Księgowanie dokumentów w księdze
• Prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
• Sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych
• Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów


RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY


• Ewidencja przychodów
• Prowadzenie rejestrów dla celów podatku VAT
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażeniaPŁACE I ZUS


• Sporządzanie dokumentacji kadrowej
• Sporządzanie list płac oraz rachunków do umów cywilnoprawnych
• Ewidencja wynagrodzeń
• Sporządzanie deklaracji ZUS
• Informacje o uzyskanych przez pracownika dochodach i pobranych zaliczkach
• Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracownikówROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW


• pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych
• ewidencja i analiza czasu pracy kierowców
• naruszenia wg ITD i PIP
• płace minimalne w UE
• przedstawiciel we Francji
• rozliczanie delegacji
• doradztwo transportowe: wnioski o wydanie licencji, wnioski o wydanie karty przedsiębiorstwa, wnioski o ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, rejestracja w Toll Collect, HGV Levy, LEZ London i wiele innych.

Pracujemy na najlepszym na rynku oprogramowaniu 4Trans.

Program ten jest rekomendowany przez Inspekcję Transportu Drogowego i Państwową Inspekcję Pracy.